Thêm lượt

Xin Chào: Đại Hiệp

Đại Hiệp hiện có 0lượt quay

Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

Rương Gỗ
2000 điểm
Rương Đồng
3000 điểm
Rương Bạc
5000 điểm
Rương Vàng
10000 điểm
Rương Kim Cương
12000 điểm
Rương Cao Thủ
13000 điểm
Rương Thách Đấu
15000 điểm
Tổng Điểm: 15000